Atėjo, puolė Jam po kojų ir…maldavo

Posted by in apmąstymas

Svetimtautė, sirofenikietė dideliu nuolankumu išprašė savo dukrai išlaisvinimą. Tikras nuolankumas nėra  tik išorinis, suvaidintas, išmoktas, dirbtinis, bet pilnas pasitikėjimo ir atsidavimo Dievo valiai. Nuolankus žmogus su paprasta širdimi drąsiai atsistoja tiesoje, kad sužinotų, kas yra Jėzus ir ką gali bei kas jis pats yra.