Įdarbinsiu nuo dabar

Posted by in apmąstymas

Jėzui reikia kasdien naujų mokinių, kurie neštų Jo Evangeliją visam pasauliui, gydytų ligonius, skelbtų ramybę ir išganymą. Tinka kiekvienas, kuris tik yra Bažnyčioje. Tikinčiųjų bendruomėnėje gyvena ir veikia pats Dievas. Jei tik kažkas išpažįsta Jį savo Viešpačiu nebaisi tampa kelionę pas netikinčiuosius, nesunku išmokti naujos kalbos, paprasta yra palikti savo tėvynę, ką ir padarė Kirilas ir Metodijus sužinoję, jog yra dar žmonių, kurie negirdėjo Gerosios Jėzaus Naujienos.
Viešpatie, duok drąsos priimti darbo pasiūlymą Tėvo pjūtyje!