Nekantrus Jėzus

Posted by in apmąstymas

Šios dienos Evangelijos ištraukoje skaitome apie Jėzų, kuris tapo nekantru dėl apaštalų šidžių, kurias apėmė kažkoks paralyžius (tiesai iš graikų kalbos galima išversti: sukietėjo, suuolėjo). Mokiniai nemato, negirdi, neprisimena, nesupranta Mesijo darbų, žodžių, stebuklų, tartum, tai nebūtų svarbu, atseit jiems nerūpėtų. Tačiau tas kelias nėra teisingas. Reikia uoliai stebėtis Viešpaties veikimą, prisiminti visus Jo darbus ir ieškoti „Dievo reikalų pėdsakų paslėptų po žemiškų reikalų plėvele“ (Ciprianas-Kamilis Norvidas).

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.