Jėzaus mažesni broliai

Posted by in apmąstymas

Kas nenorėtų susitikti su Jėzumi?! Kas dieną sutinkame žmones, kurie alksta Dievo, ieško įrodymų, jog Jis yra ir veikia. Kas dieną sutinkame žmones, kurie trokšta Dievo prisilietimo, Jo malonių, meilės, artumos. Kas dieną sutinkame žmones, kurie gyvena painiame kelyje ir nežino, kur gali apsistoti, apsigyventi, kur jų namai. Kas dieną matome žmones, apiplėštus iš orumo, garbės, džiaugsmo, abejojantis, kad gali pasiekti šventumo. Kas dieną matome žmones prikaltus nuodėmės ligomis ir už melo grotų, kurie mato vien savo nusikaltimus. Tuos visus, savo mažiausius brolius, atranda Jėzus. Taigi, jų tarpe surasime Viešpatį.