Sandora

Posted by in apmąstymas

Visa iniciatyva kyla iš Dievo. Jis sukūrė visą pasaulį, pasirinko Izraelio tautą ir prie Sinajaus kalno sudarė su jais sandorą, atsiuntė savo viengimį Sūnų, kad mus atpirktų, žada mums amžinybę. Viešpats net moko mus melstis, deramai Jį šlovinti, sufleruoja ko Jį prašyti, įsipareigodamas saugoti mus, teikti gausių malonių ir dosniai atleisti mūsų kaltes, neištikimybes, nuodėmes. Viską ima ant savo pėčių. Šioje sandoroje mums reikia išpildyti tik vieną, bet labai svarbią, sąlygą – atleisti mūsų kaltininkams. Taip tikrai, iš širdies, tobulai, visam laikui.