Didžiausias ženklas

Posted by in apmąstymas

Kuriam rajonui mano Ninevės – Širdies reikia atsivertimo? Kokio ženklo dar laukiu?

Didžiausias Dievo meilės ir maloningumo ženklas yra pats Jėzus Kristus, vienintelis pasaulio Išganytojas, kuris mirė dėl visų mano nuodėmių ir prisikėlė. Šis ženklas sustabdo ugningą Dievo rūstybę.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.