Aš ar fariziejus – kuris tobulesnis?

Posted by in apmąstymas

Jėzus kviečia į varžybas su fariziejais dėl teisumo – skersinis yra pastatytas gana aukštai, aukščiau negu dabar. Nes ir fariziejus turi galimybę pasitaisyti, ir mano dabartinio lygio neužtenka, kad įeičiau į Dangaus Karalystę. Jei pradėsiu žiūrėti tik į savo bendrakeleivį, jį teisti, su juo lygintis ar jo nuopelnus priiminėti kaip savo, nepadarysiu nė žingsnio savo tobulumo kelyje. Reikia man žiūrėti tik į patį Aukščiausiąjį, Tobuliausiąjį, Švenčiausiąjį ir Gailestingiausiąjį, ir kontempliuoti, adoroti, žavėtis ir grožėtis Dieviškuoju Veidu.