Saiko iškeitimas

Posted by in apmąstymas

Nuteisimas, pasmeskimas, apkalbėjimas, žmonių rūšiavimas, rūstumas (net paremtas pamaldumu) tai  sau pačiam botago ryšimas, duobės sau kasimas. Kokiu saiku seikime, tokiu bus mums atseikėta. Sveiku protu mąstantis pasirenka vienintėlį naudingą variantą – tučtuojau viską atleisti, mylėti be jokių „bet“, teisingai vertinti blogą darbą, o nusidėjėlį kaip brolį priimti.

Apmąstymą parašė br. Kamilas OFM Conv.