Kad žmonėms pasirodytų apsirengę sniegu ir vilna

Posted by in apmąstymas

Viešpats Jėzus kalba apie fariziejus ir Rašto aiškintojus, kurie viską gudriai daro, kad tik gražiai ir tobulai pasirodytų kitų akyse. Tai nėra gera, nes iš savo artimo laukia tik įvertinimo ir pagirimo. Pasipuošę šarlachu ir purpuru. Šiek tiek kitoks yra Izaijo pasiūlymas. Centre kalba apie našlę, našlaičius, engiamuosius…ir Dievą, kuris atleidžia nuodėmes ir aprengia sniegu ir vilna.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.