Derlių krepšys

Posted by in apmąstymas

Dievas iš meilės sukūrė pasaulį ir mus, kantriai priima mūsų neištikimybes, savo gailestingumu atleidžia mums visas nuodėmes, iš dosnumo teikia visokiausias malones bei yra ištikimas duotiems pažadams, besąlygiškai pasitiki mumis. Ar kartais nenoriu užgrobti Jo malonių, jo vynuogyno, pamiršdamas, jog nesu savininkas, o tik tarnas? Nors broliai perdavę Juozapą turėjo trumpalaikių naudų, o vynininkai vieno sezono derlių daugiau, Dievas įgyvendino savo teisingumą ir iš blogio išvedė gerumą. Kai Juozapas buvo Egipte atsakingas už maistą, padėjo bado metu savo artimiesiems, o vynuogynas buvo atiduotas patikimiems darbininkams.
O ką aš renku į savo krepšį?