Dievo sandora tvirta kaip uola

Posted by in apmąstymas

Prie Sinajaus kalno Viešpats sudarė sandorą su Izraeliečiais žadėdamas būti jų Dievu per amžius. Atnaujino ir praplėtė ją ant visos žmonijos Jėzuje Kristuje. O kadangi kiekvienas žmogus yra Jam brangus su kiekvienu atskirai sudarė sandorą krikšto sakramente. Besiremdamas duotu žodžiu kantriai kasdien kviečia bendradarbiauti, ragina siekti šventumo.  Jis pastoviai pasitiki net tuo, kuris nuvylė, nes žino, jog ne nuo žmogaus, bet Jo malonių priklauso pergalė.  Jis džiaugiasi kiekvienu geru darbu, žodžiu, mintimi, nes jie yra galiningesni negu nuodėmė.

Tegu Viešpats laimina Lietuva minint 25 metų nepriklausomybės atkūrimo dieną.