Pakyla

Posted by in apmąstymas

Mylėti Viešpatį, tai leisti, kad Jis užimtų pirmą vietą visuose mano gyvenimo reikaluose, sprendimuose, ketinimuose, kad Jį būtų matytas mano elgesyje, girdėtas mano žodžiuose, kad širdis Jo ilgėtųsi ir ieškotų Jo valios, kad mintys būtų nukreiptos į Jį. Tokia meilė veda tikros artimo meilės link ir moko neegocentriškai mylėti save. Šv. Augustinas primena: „Jei Dievas yra pirmoje vietoje – visa kita savo vietoje“.