Ar nori būti sveikas?

Posted by in apmąstymas

Keistas klausymas, bet tik iš pirmo žvilgsnio, nes teigiamas atsakymas veda prie liepimo: „Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebenusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio!“

Kartais taip labai esame pripratę ir prisirišę prie savo nuodėmių, silpnybių, kad sunku atsakyti, jog norime būti sveiki. Tačiau šv. Bazilijus moko:  „Tegu niekas, nors iki ausų būtų įlindęs į kažkokią nedorybę, nepraranda vilties, nes kaip ūkininkas gali pagerinti augalų kokybę, taip uolumas ir triūsas dėl dorybių gali nugalėti kiekvieną sielos ligą.

Apmąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.