Veikiantis Dievas

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas, kas klauso Jėzų ir tiki Dievą, kuris yra švelnus ir gailestingas, rūstaut negreitas ir didžiai maloningas, visiems geras, gailestingumu apglėbiantis visus savo kūrinius (plg Ps 144), tas turi amžinąjį gyvenimą ir nebus pasmerktas. Dievas yra su mumis, išgelbėja mus ir veda, jei įsiklausome į Jo balsą. Jisai taip pat atlygina teisiesiems, o atgailaujantiems nusidėjėliams dosniai teikia atleidimo.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.