Kieno pusėje esu?

Posted by in apmąstymas

Kartais dalyvaujant šv. Mišiose, visuotinės maldos kreipiniams garsiai pritariame „Išklausyk mus, Viešpatie!“ patvirtindami, jog mums rūpi pvz. vargšai, karai, išnaudojimas, priklausomybę turintys žmonės, in vitro, entanazija ir t.t. ir viska norime spręsti pagal Dievo valią, planą. Tačiau susitikę su draugais, bendradarbiais, kaimynais, namiškiais pamirštame kokia intencija meldėmės, atmėtame Viešpaties doros kelią, išduodame Jį ir paliekame vieną, kaip stovintį prieš teismą neteisingai apkaltintą, kurį paliko liudininkai ir liudiją prieš jį.

Jėzus drąsiai sakydamas apie savo misiją, kurią įgyvendinti atvyko Tėvo atsiųstas, duoda mums jėgų ir drąsos viešai atsistoti tiesos pusėje.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.