Petras, Judas ir aš

Posted by in apmąstymas

Žinojai, Viešpatie, kada, kaip ir kur Judas išduos Tave; žinojai ir apie Petro bailumą ir išsižadėjimą; lygiai taip pat žinai apie kiekvieną mano nuodėmę, kiekvieną kiekvieno žmogaus nuodėmę dar jos mums nepadarius. Tačiau neturi jokių abejonių pašaukdamas mus. Tuos parpuolimus įrašei į mūsų išganymo istoriją, nes jie yra proga parodyti, kaip labai esame Tau brangūs, kokia didelė yra Tavo meilė, kuri nepriklauso nuo to ar nusidedame, ar liekame Tau ištikimi. Ji nesikeičia, jinai visada yra tobula.