Apsispręsk…

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas mūsų turi laisvą valią. Dievas nieko nedaro prieš mūsų valią. Savo gyvenime galime pasirinkti Dievą ir pasitikėdami eiti Jo nurodytu keliu arba atmesti Jo meilę ir žengti išnaikinimo savęs klystkeliais.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.