Atlikta!

Posted by in apmąstymas

Paskutiniuose Jėzaus žodžiuose iš kryžiaus, galime išgirsti liūdėsį, neviltį, nusiminimą, atseit Jo misija visiškai sužlugo, nes neatpažino Jame karaliaus – Mesijo, neišlaisvino Izraelio nuo Romėnų okupacijos, Jo mokiniai pabėgo, Jį patį nukankintą ir išniekintą pakabino ant kryžiaus.

Vis dėlto Jėzaus žodžiai skelbia pergalę, nes ant kryžiaus Kristus išplėšė žmogaus širdį iš velnio rankų ir atidavė Dievui, užtarnavo jam amžinąjį gyvenimą – viską padarė pagal Tėvo valią.

Kartais tai, kas atrodo kaip pralaimėjimas yra pergalė. Ačiū Tau, Jėzau!

Apmąstymo gairės- br. Robert Kozielski OFM Conv.