Kristus prisikėlė!

Posted by in apmąstymas

Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė! Aleliuja!

Visur girdime, skaitome ir net patys sakome šį velykinį sveikinimą. Ar tuo tikime? Ar kas nors pasikeitė mano santykiuose su Dievu? Ar esu bent dėkingas už Jo meilę paaukotą ant kryžiaus, palaidotą kape, apreikštą prisikelime? Ačiū Dieve, jog ESI MEILĖ!!!