Kristus žengia tikėjimo keliu kartu su mumis

Posted by in apmąstymas

Tikėjimas tai dinamiškas besivystantis piligriminis kelias, kurį reikia mums pereiti iki galo, kurį su nuolankumu turime priimti jį iš Dievo rankų.

Prašykime Viešpatį, kuris žengia kartu su mumis, kad, net nusivylimo ir vilties trūkumo akimirką, leistų atpažinti Prisikėlusįjį Dievo Žodyje ir laužytoje Duonoje.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.