Tikėjimo augimas

Posted by in apmąstymas

Kadangi apaštalai pradžioje netikėjo liudininkų pasakojimais apie Jėzaus prisikėlimą, susilaukė Mokytojo priekaištavimų. Tikėjimas auga iš klausymo, bet tas susitikimas su Prisikėlusiu pažadino ir sutvirtino jų tikėjimą. Taip turėjo išsimokti kantrybės abejojantiems, pakantumo prieštaraujantiems, gailestingumo atkrintantiems nuo tikėjimo, ištvermės mažatikiems, uolumo skelbti Evangeliją, atkaklumo laikytis tiesos apie Mesijo kančią ir mirtį, drąsos liudyti, jog Jėzus yra gyvas bei veikia tikinčiųjų širdyse ir per juos artinasi prie kiekvieno. Apie tai, tikrai, negalima tylėti!