Staigus kryties pasikeitimas

Posted by in apmąstymas

Vėjas pučia iš kur nori ir kur nori, ir niekas jam neįsakinėja, ir nėra tokio visame pasaulyje, kuris galėtų jį pagauti ir uždaryti narve ar liepti jam tyliai sėdėti ir laukuose neošti. Panašiai, kiekvienas gimęs iš Dvasios gali prarasti viską, ką turi, net gyvybę, gali būti priverstas padaryti kažką, gali jam atsitikti kažkokia bėda, iš kurios sunku jam išsikrapštyti, tačiau laisvės jam niekas negali atimti. Nėra visame pasaulyje tokio, kuris galėtų jam įsakyti, ko turi norėti o ko ne, nėra tokio, kuris galėtų uždrausti jam norėti pradėti iš naujo, priimti Dievo gailestingumą, norėti norėti.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.