Esu tas, kuo maitinuosi

Posted by in apmąstymas

Nesuskaitomos minios ėjo iš paskos Jėzaus, nes norėjo būti pamaitintos Jo žodžiais duodančiais paguodą, viltį, drąsą, džiaugsmą, išlaisvinimą, gyvenimą.
Ko tikiuosi žengdamas prie altoriaus: atleidimo, išgydymo, santarvės šeimoje, širdies ramybės…? Jėzus duoda dar daugiau negu tikiuosi, nes priimdamas altoriaus dovaną gaunu patį Kristų ir laimiu draugišką vienybę su Juo.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.