Slaptingiausieji troškimai

Posted by in apmąstymas

Jėzuje Kristuje, gyvenimo Duonoje, išsipildo pranašo Izaijo pranašystė, jog Dievas veltui teikia išganymą. Viešpats patenkina giliausiai paslėptus širdyje troškimus tų, kurie tiki į Jėzų Kristų, nes Tėvo valia yra tokia, kad niekas nepražūtų, bet turėtų amžinajį gyvenimą. Argi yra kažkas svarbesnio?

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.