Rojus žemėje

Posted by in apmąstymas

Rojuje žmogus gyveno Dievo artumoje ir skaniai, kiek tik norėjo, valgė iš gyvybės medžio, bet nusidėjęs prarado šias dovanas. Tačiau Viešpats nepasidavė: Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad Kūrėjas būtų dar arčiau savo kūrinių ir Tobula Meilė sužydėjo ant kryžiaus medžio. „Dvigubą“ rojų Jėzus duoda mums Eucharistijoje – atgauname rojaus džiaugsmą ir laisvę bei gauname patį gyvenimo Šaltinį.