Reklamos „tikrovė“

Posted by in apmąstymas

Taip dažnai pasiduodame pigioms reklamos vilionėms žadančioms „auksinius kalnus“, kurie iš tikrųjų pasirodo paprasta apgaule, tačiau Jėzaus žodžiais žadantiems mums amžinąjį gyvenimą paslėptą Jo sakramentuose ir tikėjime, taip sunku mums patikėti.

Daug mūsų net sistemingai naudojasi atgailos ir Komunijos sakrametų malonėmis, bet nepastėbi jų vaisių ir naudos savo gyvenime, nes priima juos kaip atlygį už gerą elgėsį; o jie turi mus sustiprinti ir vesti pilno susivienijimo su Jėzumi link.

Kartais reikia, kad „nukristume nuo arklio“ kaip Saulius-Paulius kelyje į Damaską ir atsibudę savo kasdieniniuose sprendimuose pradėtume tarnauti ne kažkokiam nerealiam dievaičiui, bet tikrajam ir vieninteliam Dievui.

Aprašymą parašė br. Robertas Kozielski OFM Conv.