Evangelijos įgyvendinimas

Posted by in apmąstymas

Šv. Morkus, evangelistas, nuo vaikystės savo šeimos namuose, kur susirinkdavo minios klausytis Jėzaus pamokymų, girdėjo apie Gerąją Naujieną. Po Mesijo prisikėlimo, keliaudamas su Pauliumi ar Barnaba, matė kaip reikia skelbti Dievo žodį ir liudyti apie Viešpaties ištikimą meilę. Tarnaudamas Išganytojo vietininko žemėje, šv. Petro apaštalo gretose patyrė Bažnyčios vienybę įvairume. Dievo įkvėptas parašė Evangeliją, kad nė vienas žmogus nepasiliktų už krikšto malonės ribų, be tikėjimo stiprybės, o suradęs džiaugsmą Jėzaus gailestingume gyventų pripildytas, apglėbtas ir vedamas Dievo meilės.