Jėzus – gerasis Ganytojas

Posted by in apmąstymas

Neįprasta bendrija – Ganytojas ir avys. Ganytojas suburia, veda į ganyklas, prie gyvojo vandens. Jis žino kelią ir tikslą. Avys, nors klysta, parpuola, visada tiki savo Ganytojo globa ir apsauga. Tame bendravime nėra jokio išnaudojimo, o tik tikros, tobulos, tyros meilės išreiška – agapė.