Jėzus – gerasis Ganytojas

Posted by in apmąstymas

Jėzus, gerasis Ganytojas, rūpinasi visomis savo avimis ir nenori nė vienos prarasti. Savo Žodžiu šaukia, pamoko, kai reikia subara, paguodžia, įspėja. Yra ir kitų, pas kurias siunčia savo avis, kad liudijimu, pavyzdžiu, ištvėrme, parodytų iš Dievo išmokta meile ir atvestų jas į Viešpaties avidę. Mesijo ganyklose užteks vietos ir maisto visiems.
Ar išdrįsčiau būti Ganytojo atstovu tarp ne-Jo avių?!