Dosnumas

Posted by in apmąstymas

Dievas iš meilės žmonijai yra pasiruošęs viską mums duoti, duoda visokias ir įvairias malones, iš kurių didžiausia ir brangiausia yra gyvenimo dovana. Jeigu jos negautume jokia kita dovana neturėtų prasmės. Tačiau Viešpats sugalvojo kažką dar mums duoti, dar didesnę dovaną. Panoro duoti savo gyvybę, kurią paaukojo ant kryžiaus ir kurią galime priimti Komunijoje. Žinoma, nėra didesnės meilės, kaip atiduoti gyvybę už savo draugus.