Pasitikėjimas

Posted by in apmąstymas

Pirmasis skaitinys aprašo apaštalo Motiejaus išrinkimą, kuris po Judo Iskarijoto išdavystės ir mirties turi užimti jo vietą. Gali kilti klausymų: kodėl būtent meta burtus, kodėl renka iš tų dviejų, kodėl turi būti dvylika? Panašių klausymų ir abejonių gimsta mūsų širdyse kai išgyvename sunkumus, kančias, o mūsų svajonės neišsipildo – visą tai galime pavadinti pagundomis, kurios įkyriai, ilgalaikiai, besąlygiškai apgula mintis. Neturime jokių šansų kovodami po vieną, tačiau Jėzaus žodžiai* – Dievo Žodis sutriuškina visas pagundas ir įrodynėja, jog Dievas yra mūsų gyvenimo, visų įvykių valdovas. Šitą pastebi tas, kas Juo pasikliauja; aklas lieka tas, kuris pasitiki savimi.

*Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau (Jn 15,16)

*Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį (Ef 6,17)

Apmąstymąą parašė br. Patefonas OFM Conv.