Pesimistas? Mazochistas? Ne, realistas!

Posted by in apmąstymas

Kodėl Jėzus kalba apaštalams apie verksmą, vaitojimą, nors nebuvo pesimistas nei mazochistas? Jėzus yra realistas, nes žino, jog kelias į tikrąjį džiaugsmą ir dangiškąją laimę  veda per kryžių, prie kurio reikia prikalti kiekvieną nuodėmę, o blogis turi būti nugalėtas Dievo meile. Jėzus sako savo apaštalams ir kiekvienam mūsų, kad liūdesys ir tikra atgaila dėl nuodėmių tai milžiniško džiaugsmo ir neapsakomos ramybės pradžia.

Apmąstymą parašė br. Robert Kozielski OFM Conv.