Malda

Posted by in apmąstymas

Paskutinės vakarienės Jėzaus malda rodo mums didelį Sūnaus pasitikėjimą Tėvu, kuris tikrai gali ne tik išklausyti prašymą, bet jį įvykdyti. Tuo pačiu atpažįstame, jog Viešpaties mokinys yra Dievo pastatytas pasaulyje kaip gerumo oazė, balta demė ant juodo drabužio, saulės spindulys audringame danguje. Todėl dažniau, labiau ir stipriau matoma jo silpnybė, parpuolimas, vertybių nesilaikymas.

Viešpatie Jėzau, be paliovos melskis Tėvui už mane stovintį pirmoje Tavo fronto linijoje!