Žodžių galia

Posted by in apmąstymas

Paulius sakė: „Pavedu jus Viešpačiui ir jo malonės žodžiui, kuris, turi galią jus išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvęstųjų“. Jėzus kalba: „Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa“.
Žodis toks lengvas, kad neįmanoma pasverti, tačiau gali  suskaldyti kažkieno gyvenimą. Žodis toks nepatvarus ir trumpas, bet gali pratęsti kažkieno laimę.
Įrašau šiandien į savo dienos užrašų knygutę – padaryti sąžinės patikrinimą dėl žodžių, kuriuos girdžiu ir kuriuos kiti girdi iš manęs.

Apmąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.