Tarnystė

Posted by in apmąstymas

Kadangi žmonės nusidėję negalėjo savo jėgomis išsigelbėti, pats Dievo Sūnus atėjo į žemę tarnauti ir savo gyvybės kaina daugybę išpirkti. Tačiau žmogui reikia Jį įtikėti, laikytis Evangelijos, vengti vėl nusidedant patekti į piktojo vergiją. Šito nei Dievas, nei angelas sargas nei niekas kitas už jį nepadarys. Tarnystė neužvaldo kito žmogaus, bet padeda padaryti tai, ko jis pats nesugeba, negali padaryti bei leidžai jam augti.