Apie Tą, kuris rašo mintyse

Posted by in apmąstymas

Kur užrašau svarbias žinias: mobiliajame telefone, tradiciniame kalendoriuje, ant ryškios spalvos lipnių lapų? Viešpats Dievas visą tai, kas yra svarbu ir reikalinga mūsų išganymui įrašė mūsų širdyse bei (demėsio!) mūsų mintyse. Jis ne tik skaito mūsų mintis, jis jas ir rašo. Man tai reiškia, jog privalau daugiau, dažniau, intensiviau galvoti apie Viešpatį.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.