Nelaisvėje nepametė tiesos kelio

Posted by in apmąstymas

Išorinė nelaisvė neatima mums galimybės išsaugoti širdyje meilę Dievui nei pasiryžimo įvykdyti Viešpaties valios. Šie vidiniai sprendimai garantuoja, kad ir niekas mus neturi versti tarnauti Dievui. Tai yra tik mūsų laisvas pasirinkimas: ar įgyvendinsiu Dievo valią ir mylėsiu Jį ar ne, ar atiduosiu tinkamu laiku Jam priklausančią vynuogino vaisių dalį ar ne.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.