Svarbiausia

Posted by in apmąstymas

Studentas per egzaminą norėdamas gauti įskaitą privalo įrodyti, kad pakankamai daug išmoko ir žino. Kiekvienas parduotuvės savininkas skaičiuoja, kiek ir už kokią kainą jam reikia parduoti prekias, kad jo verslas atneštų pelno.  Kiekvienias Jėzaus sekėjas turi laikytis Dievo įsakymų, kad atsirastų Dievo karalystėje. Įdėmiai įsiklausę jį balsą Dievo, kuris yra Meilė, išgirstame, jog svarbiausia daryti tą patį, ką Jisai daro – mylėti. Taigi mylėkime savo Viešpatį, taip tikrai, be veidmainystės, visada, viskuo, o bendrakeleivius link dangaus karalystės priimkime kaip lygiaverčius.