Mesijo tapatybė

Posted by in apmąstymas

Jėzus neigdamas Rašto aiškintojų mokymą, kad Mesijas tai tik žmogus, neišsižada mūsų prigimties, bet pabrėžia, jog Jo dieviškoji prigimtis duoda tikrą gyvenimą, tobulą laisvę ir amžiną džiaugsmą, o tai yra kažkas kita negu laukė Izraeliečiai. Jiems svarbi buvo nepriklausomybė, materialiai užtikrinta ateitis ir taika su kaimyninėmis  šalimis (taip vadinama „šventa ramybė“).
O, atsiųsk mums, Viešpatie, arkangelą Rafaelį išgydyti mūsų akis, kad pažintume kas yra Tavo Sūnus – Mesijas ir leistume Jam vesti mus į išganymą.

Apmąstymo gairės: br. Robertas Kozielski OFM Conv.