Džiaugsmas

Posted by in apmąstymas

Šv. Barnabas pamatęs, kad Dievo malonė keičia žmones ir nukreipia juos į Viešpaties kelią, apsidžiaugė. Tai yra natūralus dalykas – Dievas savo veikimu pasaulio istorijoje, savo būvimu šalia kūrinijos, šventimu skatinančiu eiti Evangelijos keliu, savo gailestingumu išlaisvinančiu iš netobulybės daro žmones laimingais. Įdomu, kad ir mes galime pradžiūginti Dievą, prisijungę prie Jo Evangelijos skelbimo: ar žodžiais, ar darbais, ar savo elgesiu.
Yra ir tokie, kuriems pavyksta prajuokinti Dievą, kai pasakoja Jam apie savo planus ir be Jo pagalbos nori juos įgyvendinti.

Tegu mūsų širdis džiaugiasi Dievu, o Jis nusišypso kiekvienam iš mūsų!