Carpe diem!

Posted by in apmąstymas

„Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena… didžiai kantrūs sielvartuose, negandose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose.“ Nėra gerėsnio laiko tarnauti Dievui negu šiandien, nėra gerėsnių sąlygų negu tos, kuriose gyvename, nes dabar turime galimybę pasirodyti esą Dievo tarnais visame kame „pasižymime tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile, tiesos žodžiu, Dievo jėga…“

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.