Priešas už vartų

Posted by in apmąstymas

Jėzus šiandien Evangelijoje moko mus mylėti priešus, bet tai nereiškia, kad turime tučtuojau pas juos bėgti su gėlėmis ar skambinti su gimtadienio sveikinimais. Viešpats supranta, kad kelias vedantis į atleidimą, susitaikinimą, meilę yra ilgas. Jo pradžia tai malda, kuri yra stipresnė negu tankai. Sunku pasakyti dangiškajam Tėvui: „Žinai, jis nuskriaudė mane ir šiandien nenoriu su juo bendrauti ir dėl to liūdna man, bet norėčiau, kad palaimintum jį ir duotum gerą dieną.“ Kiek ramybės ir džiaugsmo kyla širdyje! O, tos pilkos mintys, kurios savo invazija į širdį galėjo sugadinti visą rytą, tampa proga atpažinti, jog Tėvas su džiaugsmu žvelgia iš dangaus į savo vaikus siekantis susitaikinimo.

Apmąstymą parašė br. Tomsz Szymczak OFM Conv.