Ką reiškia: būti geras kaip duona?

Posted by in apmąstymas

Brolio Alberto (1843-1916), pranciškono pasauliečio bei Albertinų ordino įsteigėjo, gyvenimo šūkis – BŪTI GERAS KAIP DUONA! – reiškia:

  • Pastebėti gerumą savyje, kitame žmoguje ir Dieve – viso gerumo Šaltinyje;
  • Daryti gailestingumo darbus Dievo akyse, o ne žmonių, nes Jis atlygins;
  • Dosniai sėti pagal laisvos širdies sprendimą

 

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.