Manevrai

Posted by in apmąstymas

Šv. Paulius atrodo yra įsižeidęs dėl Korintiečių nepastovumo. Ar nėra taip, jog Viešpats Dievas kartais leidžia mums patirti sunkių situacijų, kai kažkas mus nuskriaudžia, kad išmoktume nelengvo gebėjimo atleisti? Atleisdami žmonėms tampame panašūs į Tėvą, kuris yra danguje.

Apmąstymą parašė br. Patefonas OFM Conv.