Ko trokšta širdis?

Posted by in apmąstymas

Jei svarbiausi mano gyvenime būtų pinigai, prabangios mašinos, nuosavas namas atrodantis kaip pilis, vertingi paveikslai, deimantai ar dar kiti materialiniai daiktai viską padaryčiau, kad juos įsigyčiau, naktį dieną galvočiau, kaip juos apsaugoti, kad niekas jų nepavogtų, o praradęs sielvartaučiau. O jei manau, kad svarbiausi yra dangiški turtai, su tokiu pačiu uolumu turiu būti atsargus ir sumanus krauti lobį Viešpaties sąskaitoje. Tačiau vietos amžinybėje neįmanoma nusipirkti žemiškais dalykais. Šv. Paulius parašė himne apie meilę (1Kor 13, 3), kad galiu išdalyti visą savo turtą kaip išmalda, o kūną atiduoti sudeginti, visiškai paaukojant savo gyvybę, jėgas, laiką kitų labui, bet be meilės nieko nelaimėsiu.