Posted by in apmąstymas

Per sąžinės patikrinimą prisimindamas visus savo darbus, žodžius ir net slapčiasias mintis ar ketinimus, turiu vertinti ir teisti save pagal teisingumą. Kaip dažnai kruopščiai apmąstau smulkmenas, o legvai išteisinu save iš „sunkų rąstų”, greitai atleidžiu ir duodu naują šansą?! Matydamas kitų paslydimus ir žinodamas jų silpnybes skubu be gailesčio teisti ir smerkti juos net dėl mažiausio krislelio pamiršdamas apie savo netobulybes. Vaistą išrašo šv. Pranciškus Asyžietis savo Įspėjime ragindamas nusiminti ar pikti dėl kitų nuopuolių tik iš gailesčio ir artimo meilės.