Vilties angelas

Posted by in apmąstymas

Jonas Krikštytojas tai tikras angelas – ženklas to, kas dar neįvyko, visų laukiančių brolis, bevilties parpuolusių ragintojas. „Kas bus iš to vaiko?“ – Tas klausymas yra tartum paslėptų lobių skrynia.

Apmąstymą parašė br. Piotr Pliszka OFM Conv.