Namas ant uolos

Posted by in apmąstymas

Nepakaks deklaracijų, žodžių, pažadų. Uola tai konkretūs darbai, tvirti apsisprendimai, nesviruojančių vertybių laikimas, nekintančių dorybių sekimas, pastovus gabumas atleisti ir nesavanaudiškai padėti kitiems, tobulai mylėti Dievą ir troškimas dar stipriau į Viešpatį įsišaknyti. Jokie lietūs nei audros, nelaimės nei sunkumai nenugriaus mūsų gyvenimo.