Tris dienos

Posted by in apmąstymas

Per tris dienas su sielvartu, tarp visokių minčių ir klausymų, nusivilimų ir vilčių, nuojautos, kad įvyko kažkas negero ir paguodos, kad nieko blogo, nes niekas nekalba apie kažkokią nelaimę, Marija ir Juozapas ieškojo jiems Dievo pavesto vaiko, Jėzaus.  Apžiūrėję visus Jeruzalės užkampius, atrodo užsuka į šventyklą prisipažinti ir maldauti Viešpaties atleidimo.  Ten ir suranda pametusį sūnų kuo geriau besijaučiantį ir kalbantį su Izraelio mokytojais tartum dangiškąja ranka globojantį.

Ar man užtenka trijų dienų, kad ištvermingai ieškočiau Dievo ir suvokčiau, kad surasiu Jį Dievo reikaluose?

Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergele Marija, krikščioniškų šeimų Karaliene – melski už mus, Dievo ieškančius!