Abejonė stiprinati tikėjimą

Posted by in apmąstymas

Kartais abejonės dėl gyvojo Jėzaus buvimo šalia ir Jo veikiančios meilės yra tokios įkyrios, kad reikia ieškoti įpatingų įrodymų arba remtis ne-tikėjimu. Moksliškai, kūniškai – tai reiškia juslėmis – patirti, jog Dievas iš tikrųjų yra Dievas, išmuša iš tikėjimo sustingimo ir leidžia iš visos širdies šaukti: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“. Dėkui Tau, Tomai, kad galiu liudyti, jog esu matęs Viešpatį!